xKohleriella ‘Lindy Lou’ . 1962, IR62019, P. Arnold, NY. (as Kohleria). (Gloxinella lindeniana x Kohleria tubiflora). No desc.